Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Услуги » Финансов анализ и консултации


Финансов анализ и консултации
Точната оценка на пазарната среда и финансовото състояние на всеки икономически субект е основа за взимането на адекватни решения и ефективно управление. Тези управленски процеси се обезпечават при наличието на структурирана, точна и навременна информация. Ние можем да изградим система, която да отговаря на вашите конкретните изискванията и да бъде отправна точка при вземането на управленски решения.
  • Управленско счетоводство
  • Изготвяне на специфични финансови анализи и справки
  • Справки и анализи, обслужващи оперативната дейност в предприятието: вземания, задължения, движение на стоково-паричните активи
  • Изготвяне, въвеждане и участие в правила и процедури, свързани с вътрешно-фирмения контрол
  • Консултации за организационната структура на предприятието, в зависимост от специфичната дейност
  • Консултации и изготвяне на бюджети
  • Консултации при избора на подходящ софтуер, в зависимост от дейността на предприятието и нуждите на управлението

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: