Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Типови документи » Декларации » ЗМДТДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ pop

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ pop
Декларацията се подава при придобиване на пътни превозни средства, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Не се подава декларация при спиране от движение, кражба и унищожаване на превозно средство.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ pop
Декларация за притежавани леки автомобили се подава при придобиване на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък на лек автомобил. Не се подава декларация при спиране от движение, кражба и унищожаване на лек автомобил.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ pop
Декларация за данък върху сградите и такса за битови отпадъци за юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство на основание чл.6 във връзка с чл.17 от Закона за местните данъци и такси.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49 от ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА pop
Декларацията се подава от приобретателят на имуществото /купувача, надарения и пр./, лицето, което придобива имущество с по-висока стойност /при замяна/, прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е уговорено изрично, прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71, ал.1, т.1 от ЗМДТ pop
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: